h成本人视频在线观看

h成本人视频在线观看

其方,即前方加甘遂末二钱,将他药煎好,调药汤中服。 一人,年四十七,素患吐血。

因忆严用和麝香清油灌法,虽治中风不醒,若治痰厥不醒,亦当有效。且又黎明泄泻,日久不愈,满闷益甚,将成臌胀。

此乃养神明、滋心血、理肝气、清虚热之方也。 故治此等证,若葶苈、皂荚诸猛烈之药,古人虽各有专方,实不可造次轻用,而清火解毒化腐生肌之品,在所必需也。

一人,年四十七。 用葱白一握,捆作一束,将两端切齐,中留二寸。

知其大气下陷,又为热药所伤也。或问∶凡药之名膏者,皆用其药之原汁,久经熬炼而成膏。

今仅取黄、石膏、茅根之清汁,而调以山药、甘草之末与蜜,以成膏者何也? 医者因其年少,多用滋阴补肾之药,间有少加参、者。

Leave a Reply