MVSD-170 - 长泽梓2012年番号 W美巨乳WアナルW中出し

MVSD-170 - 长泽梓2012年番号 W美巨乳WアナルW中出し

方解龙眼肉为补益脾胃之药,而又善生心血以愈怔忡,更善治肠风下血,治此证当为主药。若剖多不能一时皆用,以湿土埋之永久不坏。

当用大剂寒凉微带表散,清其阳明胃腑之热,兼以清其心肝之热。 答曰∶凡药服下,原随气血流行无处不到。

此欲用山药以补益气血,少加鸡内金以化瘀滞也。其烦躁者,因下久阴虚,肾气不能上达与心相济,遂不耐肝火温热之灼耗,故觉烦躁也。

遂停服汤药,俾用生怀山药细末一两弱,煮作茶汤少兑以鲜梨自然汁,当点心服之以善其后。而左脉之力似略胜于右脉者,知其肝胆虚而挟热,是以痢久不愈。

其脓成不泻则危在目前,若其剧者必俟其化脓而后泻之,又恒有迫不及待之时,是以此证因其红肿已甚有碍呼吸,急刺之以出其紫血而红肿遂愈,此所谓防之于预也。特是,其方原非治喉证之方,是以方中石膏仅为麻黄之两倍,若借以治外感喉证,则石膏当十倍于麻黄。

及晚四点钟往视时,见其卧床闭目,精神昏昏。 复诊将药末分三次服完,心热与难受皆愈强半。

Leave a Reply