【MOND-131】和温泉街的风俗女打工的妻子一起来 花咲一杏(花咲 いあん)作品新番车牌

【MOND-131】和温泉街的风俗女打工的妻子一起来 花咲一杏(花咲 いあん)作品新番车牌

 今在处皆有,园圃庭台多种之。蔡持杯未尝,辄曰∶此绝似能仁石岩白,公何以得之?

故为症坚积聚疝瘕,及留饮宿食,致无能利水谷道,外溢而成大腹满胀,及面目浮肿者,皆通之泄之,所以从其欲也。近以彭城、曹州者为胜,他处者不堪用也。

主承秽浊,水黑如晦也。皮晒干,酒润一伏时,蒸之,从巳至亥,焙燥用。

南北皆有,以嵩山、茅山者佳。春秋中投,夏上投,冬下投。

收藏时先用青箬,以竹丝编之,置罂四周,焙茶俟冷,贮器中,以生炭火过,烈日中曝之令灭,乱插茶中,封固罂口,覆以新砖,置高爽近人处,霉天雨候,切忌发覆。五六月结实作房,七八月成熟,渐渐自落。

光泽亦同,嫩绿萧疏,小别异耳。【核】曰∶乳者化之信,故从孚从化,省作七尔。

Leave a Reply